Bảo dưỡng, Bảo trì hệ thống
  • BTECH- BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ

  • 24/07/2015
  • • Btech-Tư vấn các trang thiết bị trong lĩnh vực CNTT khi khách hàng có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, Btech sẽ thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy tính, thông báo kết quả kiểm tra và các khả năng gây lỗi (nếu có) tại địa điểm đặt thiết bị của khách hàng